Gezondheid

Zilver Somali cattery Mojoko's

Bij Somali’s komen er net zoals bij alle andere raskatten gezondheidsproblemen voor. Door onze katten goed te testen zorgen we ervoor dat deze problemen niet aan een volgende generatie worden door gegeven. Er zijn twee soorten ziektes, de erfelijke en de besmettelijke.


De besmettelijke zijn


FIV.


Kattenaids, dit wordt getest via het bloed. Het is een virus wat alleen van kat op kat gaat. De mens kan niet besmet worden. FIV komt bij alle kattenrassen voor. Het wordt via bloed overgedragen. Bijvoorbeeld door bijtwonden. Het komt vaker voor bij katers dan bij poezen. Toch kan een zwangere poes het overbrengen via de moedermelk en placenta.


FeLV.


FeLV is ook een virus maar heeft een dodelijke afloop. Ze noemen het ook wel kattenleukemie. Het virus tast het immuunsysteem aan, daardoor kan een kat makkelijk infecties oplopen. Het virus wordt via het speeksel over gedragen, maar ook wel via bloed, urine en ontlasting Een moederpoes kan het ook via de placenta en melk overbrengen.


Erfelijke ziektesPatella Luxatie (PL)


Patella Luxatie bij katten wil zeggen dat de knieschijf (Patella) van een kat op een verkeerde manier speling heeft. Het is dan mogelijk om deze zijdelings te ver van zijn plaats te drukken. Als PL heel sterk aanwezig is dan kan de knieschijf niet meer zelfstandig terugkeren. PL kan op verschillende niveaus voorkomen en wordt voor katten meestal aangegeven met 'vrij' (niet aanwezig) of 'overgangsvorm' (in zeer lichte mate aanwezig) of de cijfers 1 t/m 3 variërend van licht tot heel zwaar.


 


Pyruvaat Kinase Deficientie (Pkdef)Een Somali die lijd aan Pkdef kan een min of meer langzaam verlopende bloedarmoede ontwikkelen. Het lichaam zal hierdoor steeds minder gaan functioneren, door de bloedarmoede worden er minder bloedplaatjes aangemaakt waardoor organen worden aangetast. Er zal minder zuurstof opname zijn. Daardoor zal de kat overlijden. Pkdef vererft regressief wat zoveel wil betekenen dat beide ouders het moeten doorgeven wil het kitten lijden aan Pkdef.


Progressieve Retina Atrofie (PRA)


PRA is een verzamelnaam voor een groep erfelijke netvliesdegeneraties.Het eerste verschijnsel van PRA bij de kat is nachtblindheid De pupillen blijven wijder open staan en vernauwen te langzaam als er met een fel lampje in het oog wordt geschenen. De kat wordt sluipend blind en er is, tot op heden, geen behandeling bekend om het proces te stoppen of te genezen.


Er bestaan twee testen om de vroege en de late PRA op te sporen, namelijk de oogspiegeltest en de PRA gentest.


Bij de eerste test wordt met een soort microscoop in de verwijde pupil gekeken. De tweede test wordt genetisch gedaan met wat bloed. Een kat kan dragen zijn van het gen, dat is geen probleem. De kat krijgt het zelf niet. Echter als je twee dragers kruist kun je lijders krijgen. Deze kittens worden blind.


Onze cattery test op alle voorkomende ziektes bij Somali’s De test uitslagen kunt u lezen bij de kat zijn eigen pagina.